Byggkonstruktörerna BK
VARNING !

Vårt domännamn används av oseriösa
så kallade hantverkare i Stockholmsområdet.

VI HAR INGET MED DEM ATT GÖRA.

Vi utför inga byggnadsarbeten bara ritningar.Vi är ett konsultföretag som arbetar med att ta fram konstruktionsritningar för statiska konstruktioner.

Våra kunder är Byggentreprenörer, Konsulter och Offentliga Beställare.

Vi utför inga arbeten ÅT privatpersoner.

Företaget har sedan starten arbetat med ett flertal projekt företrädesvis i Småland, men på senare år har vi deltagit i flera projekt i bl.a. Blekinge, Skåne, Dalarna och Gotland.

Vi projekterar såväl industrianläggningar som bostäder, kontor, affärslokaler och skolor.

Byggkonstruktörerna ingår numera i Itturkoncernen.